Årets hagelagMange av våre hagelag har stor aktivitet og gjør mye for lokalmiljøet. Landsstyret oppfordrer alle Hageselskapets regioner til å sende inn sin kandidat til å motta den gjeve tittelen Årets hagelag og premien på 5000 kroner. Frist for innsendelse: 1. mars.

– Vi ønsker oss mange gode eksempler som kan være til inspirasjon for andre hagelag. Våre dyktige tillitsvalgte landet rundt gjør en enorm innsats gjennom hele året, som vi ønker å synliggjøre. Derfor oppfordrer vi alle regioner til å kåre Årets hagelag i regionen og sende vinneren videre til den nasjonale konkurransen, sier landsstyrets leder Henry Tendenes.

Hva er SPIREN?

SPIREN beskriver uilke områder hagelaget kan hevde seg på. Har laget lykkes med å nå ut til nye grupper eller oppnådd ny vekst? Fått gjennomslag for en bestemt sak i lokalmiljøet? Tatt i bruk nye måter for å nå ut med kunnskap eller skape lokalt engasjement? Fruktbart samarbeid med kommunen eller næringslivet? Andre aktiviteter som bidrar til å oppfylle Hageselskapets visjon og formål?

Samarbeid
Promotering
Informasjon
Rekruttering
Engasjement
Nytenking

– Men det er ikke noe krav å skulle ha oppnådd noe i alle disse kategoriene, understreker Henry. 

– Send inn begrunnelse i én eller flere av de kategoriene som passer. Det kan være en enkelt aktivitet eller summen av flere tiltak som avgjør hvilket lag som går til topps, sier landsstyrelederen, som anbefaler regionstyrene å ta i bruk de samme kriteriene når de skal kåre Årets hagelag i regionen.

Frist: 1. mars

Hver region kan foreslå én kandidat til Årets hagelag. Landsstyret kårer vinneren, som får et diplom og 5000 kroner. Årets hagelag inviteres til vårens landsmøte/regionledersamling, hvor prisen overrekkes.

Last ned skjemaet og fyll ut med gode begrunnelser i én eller flere kategorier. Husk å legge ved utfyllende informasjon, som årsrapport, medieoppslag, bilder osv.

Send inn skjemaet med vedlegg innen 1. mars og skriv «Årets hagelag» i emnefeltet: post@hageselskapet.no

Skjema Årets hagelag (DOCX, 113KB)

Tidligere vinnere