venstremeny sms

Du velger hvilket nettverk det skal sendes til, det vil si hagelag. skjema for sms

Da får du opp denne menyen. Hvis du huker av boksen foran Hagelag, velger du alle hagelag du har tilgang til. Hvis du er tillitsvalgt i regionen er dette alle hagelag i din region.velg nettverk

Den lille pilen utvider til alle lokallag du har tilgang til, slik at du kan velge den eller de som du skal sende til.

Så skal du velge hvem i lokallagene du skal sende til, alle medlemmer, eller bare til de med et verv.

Hvis du huker av Send til verv-boksen, får du opp en nedtrekksmenyhvor du kan velge å sende til alle verv, eller kun til noen, for eksempel bare ledere. Det går ikke an å velge enkeltmedlemmer og sende til dem herfra.

mottaker sms

Til slutt velger du om det skal sendes SMS, e-post eller SMS til alle bortsett fra de uten mobilnummer, som da får e-post.

send sms

Når alle valg er tatt, skal du få opp en boks nederst hvor det står neste. Trykk neste

Da kommer du til denne siden. Under Valgte nettverk ser du hvor mange SMS og e-poster det blir sendt. I dette eksempelet 36 SMS og 4 e-post.

smsMerk at de som har reservert seg mot å motta SMS og e-post ikke blir tatt med her.

Så skriver du en kort beskrivelse av SMSen, f-eks. Årsmøte 2021 eller lignende. Dette blir ikke med i SMS-en som sendes.

Selve teksten skrives inn inn i feltet beskjed.  Da får du vite hvor mange tegn du har brukt, og antall SMS som blir sendt. Over 160 tegn regnes som to eller flere meldinger. Prisen for SMS er for tiden 35 øre per melding, som belastes hagelaget/regionen.

Lenger ned kan du skrive inn det de uten mobilnummer skal få på e-post. Hvis du velger Send e-post på forrige side, får du bare opp denne delen.

I Fra-feltet kan du bare velge noreply@hageselskapet.no hvis du er tillitsvalgt i et hagelag. Det vil si at man ikke kan svare på denne e-posten. Derfor er det viktig at dere i e-posten skriver inn en e-postadresse som medlemmene kan sende svar eller spørsmål til.

Hvis du tilhører et regionlag, kan du i tillegg velge adressen til regionen hvis den slutter på @hageselskapet.no. Da vil svar komme til denne adressen.

e-post

 

Under knappen velg vedlegg kan du laste opp vedlegg. Maks størrelse er 2MB.Etter at vedlegget er valgt, må du trykke på Laste opp alle, før du sender.velg vedlegg

velg vedlegg