venstremeny medlemsisteNår man trykker på Mitt lokallag, kommer det opp en liste med 5 forskjellige valg. Vi begynner med den øverste, Medlemsliste. Det første du må gjøre her er å velge et lokallag. Som regiontillitsvalgt får du en liste med alle hagelag i regionen, og som tillitsvalgt i lokallag får du bare opp ditt eget lokallag.

Etter du har funnet ditt lokallag, får du opp listen under. Den er sortert på ulike kolonner, som alle er søkbare. Du bare skriver inn i et felt, for eksempel navn, hvis du skal finne et spesifikt medlem. Man kan også sortere listen etter de ulike kolonnene, ved å trykke på dem. Kolonnene kan utvides og forminskes ved å trykke på streken mellom kolonnene, når en slik pil dukker opp pilmedlemsliste

venstremenySånn vil listen se ut, navnet er blått fordi det er en lenke til personkortet til medlemmet. Når du trykker på dette, kan du endre kontaktinfo og adresse til vedkommende

liste

Sånn vil listen se ut, navnet er blått fordi det er en lenke til personkortet til medlemmet. Når du trykker på dette, kan du endre kontaktinfo og adresse til vedkommende

liste2

Nederst på listen får man opp denne knappen, som gjør at man kan eksportere listen til excel. På høyre side kan man velge hvor mange medlemmer man vil vise per side.

medlemsliste eksporter