vesntremeny rapporter

Den siste fanen heter Rapporter. Her er det i dag tre punkter: Medlemsstatistikk, Etiketter og Utsendelser

Medlemsstatistikk

Medlemsstatistikk gir deg antall medlemmer i ditt lokallag, eventuelt alle lokallag i regionen din. Når du trykker på plusstegnet foran navnet på lokallaget, får du opp listen over alle medlemmene der. 

Her kan du laste ned rapporten, ved behov. Du kan velge mellom mange ulike filtyper når du laster ned, blant annet pdf og excel.

statistikk

Denne rapporten gir deg også informajson om inn- og utmeldte inneværende år, og i løpet av de siste 30 dager: 

Antall inn- og utmeldte

Er du tillitsvagt i et lokallag får du bare se ditt eget lokallag, og er du tillitsvagt i en region får du se alle lokallag i din region. Hvis du trykker på plusstegnet ved siden av hagelaget får du også opp navn og medlemsnummer, så du kan se hvem som er inn- eller utmeldt. Hvis du vet, eller tror, at det er skjedd en feil, så ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen, og eventuelt den det gjelder.

Man får også en oversikt over hvem som mangler e-post og telefonnummer av deres medlemmer.

Etiketter

Rapporten Etiketter (medlem) gir deg mulighet til å skrive ut adresseetiketter til medlemmer når det skal sendes ut post. Da velger du først hagelag:

rapport

Så velger du om du bare skal ha med de som ikke har e-post på etikettlisten, eller alle.

Til slutt kan du velge hva du vil sortere listen på; Fornavn, etternavn eller adresse. Så trykker du på ViewReport.

rappoerDa vil du få opp etikettene . De kommer på en linje nedover, men hvis du laster de ned som pdf, vil de komme på A4-ark med 3 ganger 8 adresser per side.

Utsendelser

Denne rapporten viser alle e-poster som du har sendt via Min Profil - Send e-post. Den viser også om det har skjedd en feil med noen av utsendelsene, men ikke om de har kommet frem til mottager eller ikke. Det blir inntil videre sendt til post@hageselskapet.no. 

E-post sendt