En av hageselskapets hovedoppgaver er å informere, inspirere og drive opplæring. Gjennom kurs og studievirksomhet skal vi øke forståelsen for at grønn kunnskap er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Hagelagenes kurstilbud er både en attraktiv aktivitet for medlemmene og en arena for å tiltrekke nye medlemmer. Hagelagene kan benytte seg av eksisterende kurs eller lage egne studieplaner.

Tilskudd: 200 kroner pr. kurstime

Studieforbundet natur og miljø består av 24 ideelle organisasjoner som arbeider for grønne verdier. Studieforbundet legger forholdene til rette for hagelag som ønsker å drive med kurs og studiearbeid, og de yter tilskudd til kursarrangørene etter enkle rutiner som følger Voksenopplæringsloven. Søk om tilskudd fra Studieforbundet etter de oppgitte kriteriene. For tiden utbetales kr 200 pr. gjennomført kurstime.

Finn et kurs!

På Studieforbundets nettside ligger en rekke kurs og studieringer under Det norske hageselskap, som alle hagelag kan benytte seg av. Dersom du ikke finner akkurat det kurset hagelaget ditt ønsker å tilby, kan man lage sine egne studieplaner og sende inn til Studieforbundet for godkjenning.

Studieforbundet Natur og miljø er også en pedagogisk ressurs som skal fremme kvalitet på studiearbeidet, og de godkjenner alle studieplaner som brukes. Studieforbundet dekker hele landet og har også sine egne fylkeskontakter som bistår hagelagene.

Les mer om ordningen og sjekk studieplaner her: naturogmiljo.no

Studieforbundet natur og miljø - logo