Før man pubiserer bilder er det nyttig å kjenne til noen prinsipper:

  • Sjekk størrelsen på bilder. De bør ikke være så mye mer enn 1-2 mb. Om du har mulighet til å gjøre bildet mindre anbefaler vi en bredde på 1000 px
  • Sjekk at bildet du skal laste opp er riktig format. Enten jpg, png eller gif. Mange mobiltelefoner lagrer automatisk bildene i formatet HEIC (som ikke vil fungere på nettet). Du kan endre standardfomat for bilder i telefonens innstillinger. 
  • Du kan legge inn bildet både som miniatyrbilde og/eller som hovedbilde. Det samme bildet kan gjerne legges inn begge steder. (Se beskrivelse under)

OBS! Skal du legge inn bilde til en AKTIVITET? Da legger du bildet direkte i tekstfeltet. Trykk her for å hoppe til beskrivelsen av dette.bilde til aktivitet


Miniatyrbilde og hovedbilde

Forskjellen på disse to er hvordan de opptrer på nettsiden; 
Miniatyrbildet legger seg på forsiden sammen med overskriften og ingressen, slik: 

Skjermbilde av miniatyrbilde

Når du klikker deg inn på artikkelen finner du hovedbildet øverst i saken, slik:

skjermbilde av hovedartikkel

Slik legger du inn bilder:

Begynn med å bestemme om det skal være miniatyrbilde eller hovedbilde:

Velg bilde som miniatyrbilde

Hent deretter opp bildet du vil bruke fra datamaskinen din:

Last opp bilde beskrivelse

Velg så hvilket format du vil at bildet skal vises i. Om det er et miniatyrbilde du legger in da velger du det standardformatet. 
Et generellt tips er å bruke enten formatet stort eller optimalisert original. Da vil bildekvaliteten stort sett komme til sin rett.

Bildeformat

Deretter er det viktig at du fyller ut feltet ALT-tekst (hvis ikke vil du ikke få publisert bildet)

Bildeinnstillinger

Bilde i teksten:

Du kan også plassere bilder inne i hovedtekstfeltet. Plasser markøren på stedet i teksten hvor du vil sette inn bildet. Klikk på bildeikonet for å hente opp bildet ditt:

Trykk på bildeikonet

Så følger du samme prosedyrer som beskrevet over. Om du vil justere formatet, eller bildets plassering markerer du bildet ved å trykke på det (det vil da bli markert i blått), deretter trykker du igjen på bildeikonet. Da vil du få opp dette bildet igjen:

Bildeinnstillinger