Det er lett å bli overveldet av ansvaret for å ta seg av pengene i en forening. Når man blir valgt til dette betydningsfulle vervet, er det viktig å vite at man ikke er alene. For organisasjonens økonomi er ikke kassererens ansvar alene. Styret som helhet er ansvarlig for økonomien, og kassererens oppgave er å holde oversikten.

Regnskapssystemene er der for å hjelpe. De er nyttige redskaper som gjør det lettere for kassereren å utføre jobben. Dette er den viktigste grunnen til at du skal kunne føle deg trygg på hvordan jobben skal gjøres – det finnes nemlig en oppskrift på det. Som kasserer vet man at når regnestykket går opp, uansett hva svaret blir, kan man sette to streker under det.

Regnskapsmaler

Vi har utarbeidet to maler til bruk for hagelag og regionavdelinger:
– Et avansert regnskapsprogram i Excel, for dem som har noe erfaring med regnskapsføring fra før. Her følger det med en egen bruksanvisning med forklaringer og eksempler.
– En enkel regnskapsmal i Word-format. Dokumentet er svært enkelt å fylle ut og kan med fordel brukes av lag som har en lite komplisert økonomi. Men dette er ikke et regneark hvor tallene summeres automatisk. (For dem som kjenner Word godt, finnes det likevel enkle regnefunksjoner.) Man kan også skrive ut arket og fylle ut for hånd. Ha uansett en kalkulator for hånden.

Klikk på lenken for å laste ned:

Har du spørsmål om regnskapsmalene, ta kontakt med administrasjonen:
post@hageselskapet.no
Tlf: 94 00 93 01

Fritak for lønnsinnberetning for organisasjoner

Organisasjoner og lag har fritak fra lønnsinnberetning hvis samlet lønn/honorar til en person ikke overstiger 10 000 kroner i løpet av året.

I tillegg er utgiftsgodtgjørelse til dekning av reise-/merutgifter ved et medlems innsats for sin forening, fritatt for lønnsinnberetning inntil 10 000 kroner pr år. Dekkes mer enn 10 000 kroner, skal likevel hele godtgjørelsen lønnsinnberettes.