Det er også et krav fra myndighetene at foreninger står i Frivillighetsregisteret for å kunne åpne bankkonto og motta momskompensasjon. Dessuten kan laget velge å delta i Grasrotandelen, hvor spillere hos Norsk Tipping kan gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til laget ditt.

Skjema for registrering finner du her:
Registrering i Frivillighetsregisteret

Her kan du laste ned en bruksanvisning for hvordan du går fram: 
Bruksanvisning registrering Frivillighetsregisteret (PDF, 3MB)

Endringer i styret?

Når det velges inn nye personer i styret på årsmøtet, skal endringene meldes til Brønnøysundregisteret. Da sender man inn en såkalt samordnet registermelding, der man kun fyller ut hvem som er kommet inn og hvem som er gått ut av styret. Signert protokoll fra årsmøtet, med hele styrets sammensetning, må legges ved som dokumentasjon. 

Dersom hagelaget allerede har et organisasjonsnummer, men ikke står i Frivillighetsregisteret, må man også sende inn samordnet registermelding. Da trenger man bare krysse av for registrering i Frivillighetsregisteret. Og eventuelt at man ønsker å være mottaker av Grasrotandelen. 

Skjema for endringer finner du her: 
Samordnet registermelding