Mangfold er et eget punkt i Hageselskapets strategi 2024-2027, vedtatt på siste landsmøte. 

 Hageselskapets strategi

Mangfoldsplakaten (PDF, 97KB)

Ved å signere Mangfoldsplakaten gir vi oss selv et godt utgangspunkt for å tenke inkludering og mangfold på flere områder i det daglige organisasjonsarbeidet. Vi kan ha det med oss i våre egne strategiske føringer og når vi rekrutterer nye frivillige, tillitsvalgte, medlemmer og deltagere til aktiviteter.

Mangfoldsplakaten er et verktøy for arbeid med etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner. Plakaten ble vedtatt av årsmøtet i Frivillighet Norge i 2020 med utgangspunkt i ønsket om at frivillig sektor skal speile det etniske og kulturelle mangfoldet i samfunnet bedre.

Alle ledd skal med

Utvikling av mangfold i organisasjoner er langsiktig arbeid. Mangfoldsplakaten inneholder en rekke strategiske verktøy som kan bidra til bevisstgjøring.  Men det er viktig å få dette bevisstgjort også i det daglige styrearbeidet. Ikke bare i årsplanen eller vedtektene til hagelagene og regionene.

Ordet mangfold har lett for å bli utvannet og for teoretisk.  Om mangfold ikke kan gjenkjennes i virkeligheten, da hjelper det lite at ordet er nevnt aldri så mange ganger i hagelagenes planer og strategidokumenter.

Oppfordringen er: Finn lokale arenaer og skap aktiviteter som gjør at alle vil og kan være med i vårt grønne felleskap!

 

Lansering av prosjektet grenseløse grønnsaker

Små og store prosjekter

Hageselskapet er en organisasjon for alle, ifølge vedtektene. Vi var tidlig ut med å engasjere oss i sansehager for demente. Mange hagelag holder dugnader og sørger for vedlikehold av sansehager.

Vi har hatt flere aktiviteter med mål om integrering. Grenseløse grønsaker og urter er ett eksempel, der innvandrerkvinner ble brukt som ressurs for kunnskap om dyrking og matlaging med eksotiske grønnsaker. Prosjektet, som var en gave til Hageselskapets høye beskytter dronning Sonja på hennes 75-årsdag i 2012, pågikk over flere år. Ved siden av bokutgivelse og turneer med kvinner med innvandringsbakgrunn, blomstret prosjektet i ulike varianter hos mange hagelag, ofte i samarbeid med flyktningmottak og voksenopplæring i kommunen.

Et annet eksempel var en pilot for å gi personer med psykiske helseplager et lavterskeltilbud med småskaladyrking. GRO – God helse gjennom grønne opplevelser ble gjennomført i samarbeid med kommunen og en kolonihage.