Hageselskapets regioner er fullstendig uavhengige av fylkes- og kommunegrensene i Norge. Noen steder fortsetter hagelag å tilhøre regionen de allerede er i, selv om kommunen er overført til et annet fylke. Hagelag som forblir i regionen hvor de alltid har vært, behøver ikke foreta seg noe.

Mens andre steder kan det være ønske om å tilhøre en region som oppleves mer naturlig geografisk eller praktisk, etter kommunereformens flytting av fylkes- og kommunegrenser.  

Framgangsmåte for å bytte region

Et slikt ønske springer gjerne ut fra medlemmene eller styret i hagelaget. Første steg vil være at hagelagsstyret tar en prat med regionstyret i regionen de ønsker seg til, for å sjekke om laget vil være velkommen i regionen. Det er også ryddig å informere regionstyret i regionen de ønsker å forlate, om prosessen.

De som ønsker overflytting, enten det kommer fra medlemmer eller hagelagsstyret, forbereder et begrunnet forslag til lagets årsmøte om flytting, gjerne med en bestemt dato (f.eks. fra 1. januar påfølgende år).

Dersom årsmøtet vedtar flytting, sendes protokollen fra årsmøtet til begge de berørte regionstyrene (jf. paragraf 6 i vedtektene).

Protokollen må også i dette tilfellet sendes til administrasjonen, slik at laget og medlemmene kan overføres til den nye regionen i medlemsregisteret.

Hagelagsstyret må informere alle medlemmene sine om bytte av region via e-post og/eller brevpost.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med administrasjonen.