Under Hageuka får hagelaget en 100-lapp ekstra til hagelaget, i tillegg til de 200 kronene de får gjennom Verv i lag-ordningen. Altså totalt 300 kroner for hvert nytt medlem.

Det nytter å verve! Hagelagene gjør en formidabel innsats, i 2022 ble det vervet nesten 900 medlemmer, som er 500 flere enn året før! 

Vi trenger nye medlemmer hele tiden – og hageinteressen er økende. Vi håper på mange nye medlemmer, og ikke minst nyverving og hyggelige gjensyn med tidligere medlemmer.

Slik gjør du det

For å få vervingen registrert som Verv i lag melder du medlemmet inn via *Min Side.


Slik bruker du Verv i lag ​​

*Hagelaget får 200 kroner for hvert medlem som verves. Dette gjelder ikke husstandsmedlemmer, men de kan likevel registreres her.

Vervemateriell

Administrasjonen hjelper gjerne til med det som trengs av materiell for å verve eller for å lage en fin stand. 

Klikk her for å bestille vervemateriell