KONTINGENT Hver region får overført 10 prosent av medlemskontingenten. Summen avhenger av antall medlemmer i regionens hagelag. Regionens årsmøte beslutter selv hvordan midlene skal brukes, f.eks. til felles tiltak eller videreføring til hagelagene. Her har hagelagene en påvirkningsmulighet ved å fremme forslag til regionårsmøtet.

VERV I LAG Hagelaget får 200 kroner for hvert medlem de verver. Her er lenke til ulike innmeldingsmåter.

MOMSKOMPENSASJON Administrasjonen søker om momskompensasjon (et statlig tilskudd) på vegne av alle hagelag som har sendt inn sitt årsregnskap.

TILSKUDD TIL KURS Hageselskapet er medlem i Studieforbundet natur og miljø, slik at hagelagene kan benytte seg av kurstilbudene og motta tilskuddet på 100 kroner per kurstime for fullførte og innrapporterte kurs. Liste over godkjente kurs.

MATERIELL TIL LAGENE Administrasjonen lager nyttig verve- og informasjonsmateriell til hagelagene.
Se utvalget her. Dette er gratis, lagene betaler kun for porto. Et utvalg rimelige profilklær kan kjøpes via hageselskapets nettside. Jakker og gensere med trykk bestilles samlet, informasjon om bestillingsfrister kommer via nyhetsbrevet.

EGEN SIDE FOR TILLITSVALGTE

Bakhagen

  • Under fanen «Bakhagen» på vår hjemmeside, finner du tips, maler og materiell, som kan lastes ned. Nytt materiell kan lages på forespørsel, til post@hageselskapet.no
  • Informasjon om styrearbeid og organisasjonsveiledning
  • Vedtekter
  • Regnskaps- og rapporteringsmaler
  • Bruksanvisninger til medlemsregister og hjemmesiden.

 

NYHETSBREV Alle tillitsvalgte får tilsendt et eget nyhetsbrev med nyttig informasjon og tips til styrearbeidet. (Sjekk søppelposten hvis du ikke har mottatt det.)

MEDLEMSFORDELER Her finner dere våre tilbud og medlemsfordeler

MERKEVAREN «DET NORSKE HAGESELSKAP»

Hageselskapet har høy troverdighet som en landsomfattende, kunnskapsrik og samfunnsnyttig organisasjon. Dette kan tjene som en døråpner for samarbeid og kontakt med næringsliv, lokale myndigheter og media.