Vedtektene er Hageselskapets «grunnlov», en rettesnor vi selv utvikler. Landsmøtet, vårt høyeste organ med sine valgte delegater, vedtar hvilke vedtekter som skal gjelde for hele organisasjonen.

Det aller viktigste for Hageselskapet er å ha engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Vedtektene beskriver hva Hageselskapet står for, hvilke verdier vi bygger på og hva som er formålet med det vi gjør. Vedtektene skal sikre at regioner og lag drives etter demokratiske prinsipper, noe som definerer oss som frivillig organisasjon. De skal beskrive et minimum av felles ansvar, plikter og oppgaver som leder oss til å jobbe mot det samme målet.

Samtidig skal vedtektene ikke være til hinder for aktiviteten og handlingsrommet for regioner og hagelag. Hageselskapet som organisasjon ønsker å vokse, blomstre og inspirere. Det må det være stor frihet til, innenfor vår felles grunnlov. 

Vedtekter for hagelag og regioner er gode veiledere i det daglige styrearbeidet og benyttes slik de foreligger her.

Hageselskapets vedtekter på alle nivåer ble revidert og vedtatt på landsmøtet 23. oktober 2021.

Last ned:

Vedtekter for Det norske hageselskap (bokmål) (PDF, 150KB)  

Vedtekter for Det norske hageselskap (nynorsk) (PDF, 151KB)

 

Vedtekter for Hageselskapets regioner (bokmål) (PDF, 147KB)

Vedtekter for Hageselskapets regioner (nynorsk) (PDF, 147KB)

 

Vedtekter for Hageselskapets hagelag (bokmål) (PDF, 145KB)

Vedtekter for Hageselskapets hagelag (nynorsk) (PDF, 144KB)