Velkommen til en helg med påfyll og inspirasjon for regionlederne! Her vil vi ta opp forskjellige temaer som dere vil kunne ta med dere tilbake til arbeidet med hagelagene i regionen.

Vi starter med lunsj lørdag kl. 11.30 og avslutter med lunsj søndag kl. 13. Programmet blir variert og byr på både inspirasjon, informasjon og samtaler. Vi skal blant annet innom:

  • Mangfold og inkludering, ved Frivillighet Norge
  • En organisasjon i vekst, ved Karin Weslien, Kongsberg hagelag
  • Hagen gjennom året, ved Per Spangen, Hageselskapet Hedmark og Vea, Norges grønne fagskole
  • Styrearbeid og organisasjonsverktøy
  • Årets hagelag
  • Utflukt rundt Nordbytjernet

Karin Weslien

Per Spangen

Dessuten blir det godt med tid til å møtes i grupper for utveksling av ideer og erfaringer. Her vil dere også få noen konkrete temaer å jobbe med. 

I tillegg til regionlederne kommer landsstyret, valgkomiteen og folk fra administrasjonen.

Dersom ikke regionleder har anledning til å stille, kan man sende et annet medlem i regionstyret i stedet. Alle deltakere må melde seg på med påmeldingskjemaet. For dem som er nødt til å komme allerede fredag, husk å krysse av for dette i skjemaet.

Hotellet ligger like ved Gardermoen, ca. ti minutter med shuttlebuss, og vi oppfordrer til å finne billigste reisevei. Vi kommer tilbake med programmet og praktisk info om hotellet når helgen nærmer seg.

Påmeldingsfrist: 15. april

Vel møtt!

Påmelding regionledersamlingOvernatting og måltider