Hageselskapet har kåret Kongsberg hagelag til Årets hagelag 2021. De to siste årene har hagelaget, i samarbeid med hagerelaterte næringer, arrangert hagedager i Kongsberg sentrum. Arrangementet ble gjennomført også i koronaåret 2020, men da med gode smitteverntiltak. Blant annet kunne folk sende inn bilder og bestille planter, uten å måtte møte opp fysisk. De kunne også delta på ulike konkurranser.

Digitale hagevandringer

I 2020 ble det ingen ordinære hagevandringer. Styret bestemte da at de ville gjennomføre vandringene med kamera. De laget en redigert utgave fra hagevandringen som de la ut på Facebook. Dette er en ny og spennende måte å gjøre hageglede tilgjengelig for mange, som styret fortsatte med utover våren og sommeren 2021. 

Hagelaget er opptatt av unge som vil dyrke grønnsaker - løpet av 2021 vil det bli laget en film om det å dyrke grønnsaker og blomster fra A til Å.

I 2020 ble det også jobbet med å danne en egen damgruppe. De har fått med seg profesjonelle krefter og planen er å bistå de som er interessert i å bygge en hagedam med planlegging og praktisk hjelp.

Det siste året har hagelag vært særlig bevisst på temaer som unge dyrkere er opptatt av; å dyrke grønnsaker.

Lagets facebook-side har vært viktig under korona-pandemien. Den er åpen både for medlemmer og ikke-medlemmer. Her meldes det om aktiviteter, hagetips og medlemsfordeler. I dag har siden ca. 880 følgere. Du finner også hagelaget på Instagram.

Hgelaget på hagevandring, mange mennesker på besøk i en privat hage.

Film  om grønnsaksdyrking

Styret i Kongsberg hagelag er opptatt av at alle skal føle seg velkomne på alle arrangementer og at temaene som tas opp er aktuelle. Det siste året har man vært særlig bevisst på temaer som unge dyrkere er opptatt av; å dyrke grønnsaker. I løpet av 2021 vil det bli laget en film om det å dyrke grønnsaker og blomster fra A til Å. Filmsnutter vil bli lagt ut underveis i 2021. 

Og denne satsingen har helt klart lønt seg. Fra 2017 og til i dag har medlemstallet steget fra ca. 70 til 220 medlemmer. 

Premien er et diplom og 5000 kroner.