Rana hagelag er et hagelag med mange aktiviteter, både egne og i samarbeid med andre. De samarbeider blant annet med kommunen, Helgeland museum og Stenneset friluftsmuseum i Mo i Rana. Laget har påtatt seg ansvaret for å holde hagen her vedlike, noe de utfører på dugnad. De har også et godt samarbeid med andre hagelag i regionen.Rana hagelag

Rana hagelag har en aktiv Facebookside der de orienterer medlemmer og andre interesserte om sine mange aktiviteter. Dette har ført til at laget har vervet mange nye medlemmer de siste årene. I dag har laget rundt 200 medlemmer. Alle aktiviteter er åpne for alle.

Rana hagelag feiret sitt 65-års jubileum i 2021, men har ingen planer om å hvile på laurbærene!

Overrekkelse av diplom og gavesjekk på 5 000 kroner skjer under Hageselskapets inspirasjonshelg i oktober.  

rana hagelag