Steigen prestegård og Steigen bygdetun er to store hager som ligger ved siden av hverandre og som innbyr til felles besøk. I prestegårdshagen vokser det store, gamle trær, mange sjeldne i dette området og dette klimaet, mens museumshagen med store staudebed er nyrenovert og et flott tillegg til prestegårdshagen.

Steigen prestegårdshage byr på velvokst eik, lønn, blodbøk, edelgran, hestekastanje og epletrær, samt en ask på om lag 25 meters høyde – det største løvtreet nord for Polarsirkelen. En vakker allé går fra prestegårdshagen til bygdetunets gamle hus med sine frodige staudebed. 

Frivillighet og samarbeid

Bygdemuseets hage er et mangeårig samarbeid mellom medlemmene i Steigen hagelag og Nordlandsmuseets ansatte, og nå også Tromsø arktiske-alpine botaniske hage. Flere av hagelagets medlemmer har i en årrekke bidratt med vedlikehold av områdene. Denne frivillige innsatsen er avgjørende for bevaringen av de verdifulle hagene.  

(Artikkelen fortsetter under bildet)Ask

Steigen blir ofte omtalt som den «flotteste naturhemmeligheten i Nordland», med stor variasjon i naturtyper – spektakulære fjell, utsikt over fjord, hav og Lofotveggen. Steigen prestegårdshage og Steigen bygdetun er åpne hele året. 

Mønsterbruk

Presten Carl Richard Wisløff og hans kone Amalie brukte mye tid på eiendommen i tiden 1870/80-tallet. De samarbeidet med professor og botaniker Fredrik Schübeler, som var betyrer av Botanisk hage i Oslo og grunnlegger av Hageselskapet. 

Schübeler sendte frø og planter til Steigen prestegård til utprøving for å sjekke overlevelsesgraden og forstå klimakravet til plantene. Steigen, eller Laskestad som er det opprinnelig navnet, ble et mønsterbruk i distriktet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)Steigen prestegård

Landsstyret i Hageselskapet har valgt å tildele Steigen prestegård og Steigen bygdetun Hageselskapets hagekulturpris 2023 for deres arbeid med bevaring og vedlikehold av de viktige hagene. Prisvinnerne får et diplom og en flott plakett til opphenging.


Steigen prestegård er en mottaker av tilskudd fra Schübelers hager, ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Om Schübelers hager