Boligen på Wergelandshaugen ble bygget i 1921 og solgt til staten og sorenskriveren i 1928. Bygget går fortsatt under navnet sorenskriverboligen blant eidsvollinger.

Eiendommen eies nå av Annicken Thrane-Steen, som kjøpte den i 2017 og har bygget den opp til et allsidig og imponerende kunstsenter og en kulturdestinasjon. Wergelandshaugen kunstsenter

Historisk 

Annicken Thrane-Steen har hele tiden vært klar på at eiendommen skal være åpen og tilgjengelig for lokalbefolkningen. Underveis i restaureringen av både av hus og hage har befolkningen blitt invitert til å følge med i utviklingen. 

I samarbeid med Fortidsminneforeningen og Museene i Akershus er huset restaurert og satt i stand. Under arbeidet ble det funnet gamle bilder, som danner grunnlaget for restaureringen av hagen. I arbeidet med å bygge opp hagen på nytt er det benyttet planter en vet ble brukt på 1920-tallet, i kombinasjon med insektvennlige og spiselige vekster.

Wergelandshaugen kunstsenterBeplantingen består av busker, stauder, urter, medisinplanter og ca. 800 spiselige tulipaner. Den steinlagte plassen og det grusbelagte gårdsrommet brukes som en forlengelse av kafeen i sommerhalvåret.

I dag er det kafé, kunstsenter med arrangementer, mikrohus til utleie og lokaler for bryllup og andre begivenheter. Hagen er åpen og tilgjengelig året rundt, og den inneholder en skulpturpark. Skulpturene bidrar til å skape en overgang fra hagen og over i naturen. 

Wergelandshaugen kunstsenter

En verdig vinner

Hagekulturprisen er en nasjonal utmerkelse som deles ut av Det norske hageselskap. Prisen skal premiere hager, parker eller personer som gir oss gode, grønne opplevelser.

Vinneren får heder og ære, et diplom og en fin plakett som synliggjør den gjeve utmerkelsen for publikum. 

Prisoverekkelsen vil skje den 15. juni i Wergelandshaugen med inviterte gjester og øvrige besøkende tilstede. Prisen overrekkes av en representant for Hageselskapets landsstyre.

I begrunnelsen for prisen står det blant annet:

Hagen ivaretar lokal hagehistorie og fungerer som et rekreasjonsområde for allmennheten. Hageanlegget er åpent og tilgjengelig hele året og inviterer til både hage-, natur- og kulturopplevelser. Wergelandshaugen oppfyller kriteriene på en særdeles god måte og er en verdig mottaker av Hageselskapets hagekulturpris 2024.