ÅRETS HAGELAG: KONGSBERG HAGELAG

Vekst og nye ideer! Leder Anne-Marie Hatlenes og styremedlem Karin Weslien holdt en inspirerende presentasjon av et hagelag i vekst, som tenker nytt og snudde seg raskt da planlagte aktiviteter ble stoppet av pandemien. De lager filmer, holder digitale hagevandringer og er veldig aktive på Facebook, og de sørger for å gi medlemskapet merverdi i form av små fordeler for medlemmene sine. De to siste årene har Kongsberg hagelag arrangert hagedager i samarbeid med lokalt næringsliv, og de har ikke minst tredoblet medlemstallet siden 2017 og har i dag 226 medlemmer.

Se hagelagets egen presentasjon KLIKK HER (PDF, 3MB).

Landsstyrets leder Dordi Anne Hyldbakk overrakte diplomet som følger prispengene på 5000 kroner til det videre arbeidet i Kongsberg hagelag. Nok en gang: Gratulerer!

Les mer: Årets hagelag

 

INSPIRASJONSHELG FOR HAGELAGENE 2022

Velkommen til Oslo 22.–23. oktober! En helg med påfyll for Hageselskapets fantastiske frivillige med inspirasjon, kunnskap og hageglede – i hyggelig samvær med hageglade tillitsvalgte fra hele landet. Det er allerede mange påmeldte, og antall plasser er begrenset. Det blir en ekskursjon med grønt tema – og du kan glede deg til inspirerende foredrag ved engasjerte og profilerte hagefolk:

 • Claus Dalby – Danmarks fremste hageguru
 • Maria Berg Hestad – Norges grønnsaksdyrkerdronning
 • Tommy Tønsberg – staudespesialist og tidligere redaktør i Hagetidend
 • Marthine S. Hoel – blomsterbonde
 • Anders Røyneberg – potteplanteentusiasten Arcticgardener på Instagram
 • Liv Opsahl – bybonde og tidligere fag- og kommunikasjonsansvarlig i Hageselskapet

Se også: Inspirasjonshelg for hagelagene

 

HAGEDAGEN 8. JUNI – VÅR DAG 2022

Rydd plass til Hagedagen 8. juni neste år! Hagedagen er «Vår dag» i frivillighetens år 2022. Vi oppfordrer hagelagene til å bruke dagen for å synliggjøre arbeidet med grønne gleder og naturmangfold i lokalsamfunnet, enten man tilbyr planteloppemarked, kompostkurs, hagevandring, staudesalg eller roseforedrag. Den enkelte hagelag velger selv hvordan de ønsker å bruke dagen. For eksempel gjennom et arrangement de likevel pleier å gjennomføre på den tiden av året. Administrasjonen vil utarbeide felles materiell som lagene kan bruke til å markere seg lokalt. Dette er også en fin mulighet til medlemsverving! Frivillighet Norge står bak Frivillighetens år 2022, som oppfølging av regjeringens frivillighetsmelding fra 2018. Det er mulig å søke støtte fra Sparebankstiftelsen DNB hvis hagelaget samarbeider med en annen forening eller offentlig aktør om et arrangement for barn og unge. Man kan søke om inntil 25 000 kroner. Første søknadsfrist har vært, men det blir en ny søkerunde som åpner i midten av januar. Nærmere info kommer.

Se også: Hagedagen 2022

 

TEMA: KJØKKENHAGEN

Dyrking av grønnsaker og annet spiselig i hagen er populært som aldri før. For å gi hagelagene noe felles man kan samles om og lage aktiviteter ut fra, velger vi oss ut et område vi gir ekstra oppmerksomhet kommende to år. Dette gir hagelagene en fin mulighet til å trekke til seg nye hageinteresserte medlemmer og å gi eksisterende medlemmer interessante og populære tilbud:

 • Digitalt dyrkekurs med Maria Berg Hestad blir tilgjengelig for medlemmer i én uke – gratis!
 • Hageselskapets facebookside vil dele dyrkefilmene fra Kongsberg hagelag, årets hagelag!
 • Hagetidend skal vise 10 portretter av staute, tradisjonelle grønnsaker fra kjøkkenhagen – som ikke trenger drivhus.
 • Disse vil også havne på Hageselskapets nettside, sammen med annet godt kjøkkenhagestoff, som kan brukes til kurs og studieringer i hagelagene.
 • Liv og Colin fortsetter sin grønnsaksspalte i Hagetidend. Neste år er dyrkingen lokalisert til taket på Økern Portal.

 

HAGESELSKAPETS SORTSLISTE

Et unikt oppslagsverk med 2000 planteslag for norske forhold, med klimasonekart. Det er den beste oversikten som finnes, utgitt av Hageselskapet siden 1951 og en del av vårt samfunnsoppdrag. Fra 2021 gjelder en ny 30-årsnorm for klimaet. Nå planlegges en revidert utgave og digitalisering av innholdet, noe som etterspørres av privatpersoner, landskapsarkitekter og byggenæringen. Et forprosjekt skal kartlegge tekniske løsninger, samarbeid og finansiering, med plan om utgivelse i 2022.

 

MEDLEMSKATEGORI FOR BARN/UNGE

Mulighet for medlemskap for barn og ungdom under 18 år. Landsstyret har bestemt å opprette en medlemskategori for barn og ungdom opp til 18 år til en pris tilsvarende husstandsmedlemskap, med de samme medlemsfordelene. Regionenes og lokallagenes årsmøter vedtar selv om det skal gis egne tilbud til disse aldersgruppene. Eget medlemskap for barn/ungdom under 18 år skal gi regioner og hagelag mulighet til å søke om fylkeskommunale og kommunale tilskudd til organisasjoner som driver med aktiviteter for barn/ungdom, i fylker og kommuner der slike tilskuddsordninger finnes. Plan for gjennomføring i løpet av 2022:

 • Kartlegge myndighetenes krav til barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Identifisere tekniske løsninger som kreves i medlemsregisteret.
 • Utarbeide detaljert budsjett og framdriftsplan.
 • Implementere løsninger og driftsrutiner.
 • Utarbeide retningslinjer for arrangementer for barn/unge.
 • Utarbeide informasjon om medlemskapet til målgrupper og tillitsvalgte.
 • Innføre medlemskategori for barn og ungdom fra 01.01.2023.

 

WORKSHOP NETTSIDER/MIN SIDE

«Hvordan legger jeg inn en aktivitet i hagelaget?» Karen, Nina og Jens fra administrasjonen ga en kort og grei innføring i hvordan jobbe med nettsider og Min side. På Bakhagen har vi samlet alle tips og brukerveiledninger for tillitsvalgte i hagelag og regioner.

Klikk her: Bakhagen: Tips og veiledninger