Tilskuddsportalen

En oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Sjekk om din kommune tilbyr tilgang. Lokale lag og foreninger får gratis tilgang dersom kommunen har tegnet abonnement.
tilskuddsportalen.no

Kommuner og fylkeskommuner

Du kan også gå direkte til kommunens eller fylkeskommunens hjemmeside og sjekke hvilke tilskudd som tilbys. 

Tilskudd fra Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet gir støtte til organisasjoner for en rekke lokale og målrettedee tiltak. Se departementets hjemmeside. Søknadsfrist er vanligvis i januar for inneværende budsjettår. Etter at statsbudsjettet er lagt fram i oktober, utlyses midler for det neste budsjettåret. 
Klima- og miljødepartementet - tilskuddsordninger

Stipendportalen

Oversikt over stipender, legater, fond og offentlige støtteordninger. 
stipendportalen.no

Grasrotandelen

Norsk Tipping gir 5 prosent av spillinnsatsen direkte til lag eller foreninger. Den som spiller bestemmer selv hvem som skal få andelen. Laget må være registrert i Frivillighetsregisteret. (Se bruksanvisning for registrering: Registrering i Frivillighetsregisteret)
norsk-tipping.no/grasrotandelen

Sparebankstiftelsen DNB

Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge innen kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Søknadsfrister: 1. april, 1. september og 1. desember. 
sparebankstiftelsen.no

Gjensidigestiftelsen

Deler ut støtte til samfunnsnyttige formål innenfor områdene trygghet og helse. Søknadsfrist to ganger i året, med ulike temaer.
gjensidigestiftelsen.no

Stiftelsen UNI

Støtter allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
stiftelsen-uni.no

Storebrand – Vi heier på

«Vi heier på»-konkurransen gir økonomisk støtte til samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Søknadsfrister: 1. april og 1. oktober.
storebrand.no

Stiftelsen Dam

Støtter prosjekter innen frivillighet og helse. For å søke må foreningen samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner.
dam.no

Olav Thon Stiftelsen

Deler ut milder til allmennyttige formål. Søknadsfrister: 31. mars og 30. september.olavthonstiftelsen.no

Bergesenstiftelsen

Støtter kulturelle og humanitære prosjekter, særlig innen kulturelle og humanitære samfunnsområder. Søknadsfrister fire ganger i året. bergesenstiftelsen.no

Eckbos legat

Allmennyttig stiftelse som støtter sosialt arbeid, kulturliv, friluftsliv og folkehelse, primært i Østlandsområdet. Søknader behandles fortløpende. eckbos-legat.no

Studieforbundet natur og miljø

Kurs er en populær og viktig aktivitet for Hagelagene. Hageselskapet er medlem i Studieforbundet natur og miljø, som utbetaler tilskudd til hagelagene for gjennomførte kurs. Les mer om kurs og studieringer.naturogmiljo.no

Lokale sparebankstiftelser

Her er et utvalg sparebankstiftelser. Men se også Sparebankforeningens samleside for en mer utfyllende oversikt. (Kryss av for sparebankstiftelse og sorter på fylke.): sparebankforeningen.no

Sparebankstiftelsen Bien (Oslo): stiftelsenbien.no
Sparebankstiftelsen Sauda: isauda.no
Sparebankstiftelsen Tingvoll: itingvoll.no
Sparebankstiftelsen Gran: sparebankstiftelsengran.no
Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner: sparebankstiftelsenjln.no
Sparebankstiftelsen Ringerike: sparebankstiftelsenringerike.no
Sparebankstiftinga Fjaler: ifjaler.no
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane: sparebankstiftinga.no
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad: kvinnheradstiftinga.no
Sparebankstiftelsen Helgeland: sparebankstiftelsen-helgeland.no
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: snnstiftelsene.no
Sparebankstiftelsen SMN: sparebankstiftelsensmn.no
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: osthusgaver.no
Sparebankstiftelsen Halden: sparebankstiftelsenhalden.no
Sparebankstiftelsen SR-bank: srstiftelsen.no
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør: sparebankstiftelsensor.no
Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde: hlstiftelsen.no
Sparebankstiftelsen Hallingdal: sparebankstiftelsenhallingdal.no
Sparebankstiftelsen Øystre Slidre: sparebankstiftelsenoystreslidre.no
Sparebankstiftinga Bø: sparebankstiftingabo.no
Sparebankstiftinga Seljord: sparebankstiftingaseljord.no
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank: vigirmuligheter.no