Årsmøte i Buskerud hageselskap 2021 ble avholdt på Tyrifjorden Hotell på Vikersund 21. november 2021.

Til høyre, under Dokumenter, følger underskrevet protokoll og reviderte papirer.

Hilsen styret i Buskerud hageselskap