• Hjemmeside: sykkylven.hagelag.no / E-post: sykkylven@hageselskapetmr.no
  • Leder: Linda Skutvik
  • Adresse: 
  • Organisasjonsnr.: 997 711 947
  • Bankkontonr.:
  • Vipps: