Våler hagelag har en pause i sin virksomhet og har ingen aktiviteter i 2022.