• Hjemmeside: rauma.hagelag.no
  • E-post: rauma@hageselskapetmr.no
  • Leder: Siw Ytterli
  • Adresse: 
  • Organisasjonsnr.: 994 494 120
  • Bankkontonr.:
  • Vipps: