• Hjemmeside: kristiansund.hagelag.no / E-post: kristiansund.hagelag@gmail.com
  • Adresse
  • Organisasjonsnr.: 998 818 079
  • Bankkontonr.: 3930 08 63837
  • Vipps: