10.45 - 11.00 Oppmøte og registrering, forfriskninger
11.00 -11.45 Faglig innslag ved Dordi Anne Hyldbakk, styreleder Hageselskapet

 • Styrearbeid
 • Hjemmesiden til Hageselskapet, enkel innføring

11.45 – 12.30 Sommerfuglen og mennesket, Nina Elisabeth Bøe

12.30 – 13.30 Matpause med loddsalg

13.30 – 14.30 Årsmøte med følgende saker

 • Opprop
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent og to til å underskrive protokollen
 • Valg av tellekorps
 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • - Årsmelding 2018 – 2019 - 2020
 • - Regnskap 2018 – 2019 - 2020
 • - Valg
 • - Arbeidsplan og budsjett 2021

14.30 – 14.45 Årets hagelag 2020

14.45 – 15.30 Avslutning med trekning og oppsummering

Påmelding skjer til leder på Mail svein.kongshaug@gmail.com innen søndag 14. mars 2021.
Fylkeshagelaget dekker alle utgifter i forbindelse med selve arrangementet for inntil 2
deltakere pr. hagelag. Lokallagene dekker selv reiseutgifter.

Vennligst gi beskjed om eventuell matallergi ved påmelding.

Velkommen!

Kvernes, Averøy den 16. februar 2021
Svein Kongshaug Styreleder region Møre og Romsdal