Fylkesårsmøtet arrangeres digitalt på Zoom lørdag den 20. mars fra 11.00 og utover

Hei alle sammen!

Det hardner til med mer smittefarlig virus rundt omkring og styret har landet på at årsmøtet denne gang må foregå digitalt. Påmeldingsfrist var opprinnelig i dag, men dette kan tøyes fram til tirsdag 16. mars.

Vi tar sikte på å kjøre programmet som annonsert tidligere så langt dette er praktisk mulig og det betyr at første del av programmet med innslag fra Dordi Anne og Nina også blir tatt med. I denne delen av møtet er det også mulig at andre enn årsmøtedeltakerne også kan delta. Nærmere orientering om dette kommer senere.

Håper at flest mulig av lokallaga kan delta på årsmøtet, meld dere på og så prøver vi å bistå så langt vi kan med tilkobling osv. Husk å oppgi mailadresse til årsmøtedeltakerne ved påmelding, dette er nødvendig for oppkobling til digitalt årsmøte.

Hvis det er gjennomført årsmøte med nyvalg og dette ikke er mottatt og registrert hos undertegnede bes vennligst denne mailen videresendt til rette vedkommende i laget.

Påmelding til svein.kongshaug@gmail.com

Svein