Leder i regionlaget, Aud Irene Teilgård ønsket velkommen og oriAud åpner samlingenenterte om dagens program. Selv om det manglet en del hagelag var det god stemning og aktive deltakere.

 

 

Deretter hadde Dordi Anne Hyldbakk et inspirasjonsforedrag om det å være tillitsvalgt. Dordi Anne er lederDordi Anne i Det Norske hageselskap.

 

 

 

Aud Irene gikk så gjennom kriterier for å drive et godt hagelag (SPIREN). Her ble det tatt opp temaer som krav til årsmelding, protokoller, regnskp mm. Nyttig for tillitsvalgte for selv om de fleste liker best å grave i jorda kreves også en organisasjonsstruktur.

Så kom vi til daLunsjgens høydepunkt - lunsj. Kjøttsuppe og en nydelig dessert.

 

 

 

Etter lunsj var det inspirasjons innslag.

VestnesVestnes Hagelag om HagVestnesestaffeten 2021.

Vestnes var også årets hagelag i 2019 og fikk overrakt blomster og diplom tegnet av Åse Sæterøy. Her får Agnete utmerkelsen.

 

 

 

HustadvikaHustadvika - årets hagelag 2020. 

Kristiansund om VågenKristiansund - årets hagelag 2021, her forteller Randi om Vågenprosjektet.

 

 

Kristiansund

 

Aud Irene Teilgård overrekker blomster og bevis for årets hagelag.

 

 

 

 

Takk til styret i regionlaget for en vel gjennomført samling som ga inspirsjon til videre arbeid.