Torsdag 2.mai hadde vi dugnad i bygata på museet i Molde. Dette inngår i en avtale hagelaget har med museet, om å beplante og holde orden, mot at vi får lånt lokaler gratis gjennom året. Dette setter vi i hagelaget stor pris på, så derfor var det ekstra kjekt at så mange medlemmer ville komme og hjelpe oss denne flotte maikvelden. Hele 11 stykker var vi, og det er virkelig bra!

 Vi har tidligere plantet mange rosebusker i bygata, og jobben i år besto blant annet av å beskjære og gjødsle disse. I tillegg ble det tatt bort endel skvalderkål og annet ugress rundt gjerder, belegningssteiner og i bed. 

Kvelden ble avsluttet med kaffi, kake og livlig prat. Tusen takk til alle fremmøtte! Dette setter vi stor pris på!