Sjekk ditt lokallag

 • Start med å sjekke hva som står der: www.brreg.no – Finn virksomhet
 • Skriv inn navnet på lokallaget. Hvis du får flere forslag velger du det riktige.
 • Noter organisasjonsnummeret – det trenger du i neste punkt.

Hva trenger du før du skal endre?

 • Endringer på årsmøte krever normalt at du legger ved signert protokoll.
 • Ved innmelding av nye styremedlemmer trenger du fødselsnummeret til disse

Registrer endringer

 • Klikk på Neste
 • Nå må du fylle ut organisasjonsnummeret du noterte og klikke på Hent
 • Neste
 • Her har du mange valg. Velg Styre og trykker Neste
 • Hent registrerte opplysning
 • Først sletter du alle som ikke skal være med
 • Deretter legger du inn nye styremedlemmer ved å skrive inn f.nr. og etternavn
 • Husk å velge Rolle i styret før du trykker på Legg til
 • Gjenta prosessen til du har alle på plass (liste nederst på skjermen)
 • Sjekk og trykk Neste
 • Fyll ut hvordan du vil varsles
 • Sjekk hvem som kan signere ved å klikke på Hent opplysninger om….
 • Velg en person som må signere (helst leder)
 • Klikk neste og sjekk alle opplysninger
 • Helt øverst velger du nå Vedlegg
 • Velg vedleggstype Protokoll fra årsmøte
 • Velg fil og last opp årsmøteprotokollen fra din PC (helt pdf-fil)
 • Klikk Legg til – Neste – Tilbake til melding
 • Velg kontroller melding og vedlegg
 • Her dukker det sannsynligvis opp ette eller annet du har glemt 😊
 • Rett dette og prøv igjen
 • Skriv inn e-post til den som skal signere og du kan sende inn til signering i Altinn