<-- Info tillitsvalgte

Det er regionlaget som skal samle  informasjon om aktiviteter og så videresende dette til redaksjonen på et bestemt format.
I slutten av hver måned går vi gjennom alle aktiviteter som er lagt inn på lokallagenes sider for den aktuelle periode og sender inn disse.

Det er altså bare aktiviteter som er lagt inn på hjemmesiden som blir sendt inn. 
Frister:

a