Slik lager du en aktivitetsplan

Originaloppskrift som pdf dokument finner du her...

Kursopplegg mandag 4. mars

Mål: Lage en aktivitetsplan på hjemmesida som er lett å oppdatere. Den vil bestå av følgende elementer:

 • Opprette en aktivitetsplan
 • Legge link til denne på framsida
 • Fylle planen med innhold som dato og tittel
 • Opprette aktivitetene
 • Legge link i arbeidsplana til disse
 • Legge link på Facebook
 • Oppdatering av plana etter hvert som detaljer kommer på plass.

Bak noen punkter finner du referanser til utdypende forklaringer om hvordan du gjør det.

Opprett en aktivitetsplan
  1. Klikk på Aktiviteter
  2. Velg Legg til – Opprett artikkel (H1-3)
  3. Overskrift: Aktivitetsplan 2024
  4. Ingress: Oversikt over aktiviteter 2024
  5. Dato: velg 30.12.24 – den plasseres da sist og gjelder hele året
  6. I tekstfeltet lager du en oversikt over aktiviteter på formen
   • Dato – Overskrift – les mer..(les mer skal brukes som link til akt.)

Lagre

Eksempel på dokumentet ved å klikke her..

Tips: legger du et bilde helt øverst i tekstfeltet vil dette vises på Facebook når du legger lenke til plana der

Lag lenke på framsida til aktiviteten
  1. Gå til framsida
  2. Velg Rediger – Rediger artikkel (H2-5)
  3. Skriv teksten Aktivitetsplan 2024 øverst på siden
  4. Merk teksten og velg ikonet Sett inn lenke ( ) (H3-6)
  5. Velg lenketypen Intern lenke til en artikkel
  6. Velg artikkel
  7. Bla deg fram til artikkelen Aktivitetsplan 2024 og velg denne
  8. Klikk ok og lagre
  9. Du har nå fått lenke til aktivitetsplana og er klar til å legge inn aktiviteter
Legg inn nye aktiviteter
 • Først oppretter du aktiviteten
 • Deretter går du til Aktivitetsplana, redigerer denne med dato og tekst for den nye aktiviteten. Husk Les mer.. som siste setning
 • Merk teksten Les mer.. velg ikonet Sett inn en lenke
 • Velg aktuell aktivitet – ok - Lagre