Velkommen til Inspirasjonsdag på Domkirkeodden den 14 august.

Alle medlemmer har fått invitasjon på mail. Dersom du ikke er registrert med mailadresse, ta kontakt med ditt hagelag eller regionstyre for informasjon.

Vi starter dagen i plenum kl 11:00 med velkommen og foredrag med Hilder om spiselige ville vekster.

Etterpå deler vi i grupper, får musikalsk omvisning og omvisning i middelalderanlegget. Regionstyret ordner med kaffe og kake, men det er lurt å ta med drikke og niste. Det blir anledning til å bruke tid i bla urtehagen og rosehagen. 

For påmelding: oppland@hageselskapet.no

Velkommen!