I Oppland ble det arrangert region samling 11-12 mars. Oppmøte var stort og imponerende. Som faglig tema ble det satt igang fadderordning med utspring fra vedtekter og strategiske føringer. Det er fokusert på å øke kunsskap hos de tillitsvalgte ved å arrangere studieringer og teamskurs. Videre er det fokus på økt samarbeid mellom hagelagene for å bygge felleskap, dele arbeidsoppgaver og gi medlemmer større og bredere tilbud. Vi hadde gjennomgang av SPIREN og hvordan man kan bruke den som mål for hvordan hagelagene kan jobbe, etterfulgt av cafedialog hvor deltakerne jobbet i grupper. Vi hadde interne foredragsholdere: Jevnaker hagelag fortalte om sitt samarbeid med biblioteke for de har frøbibliotek og Nordre Land fortalt om Hagefestivalen på Dokka gjennom 10 år. Av eksterne foredragsholdere hadde vi besøk av Olav Aukrust fra Aukrust Gard og Urteri og Hageplanlegger Anette Hauger fra Biristrand, som også har avtale med Hageselskapet. 

Regionsamlingen ble avholdt på Honne konferansesenter på Biri og egnet seg godt for seminar og serverte veldig god mat. Regionstyret takker alle som har vært med og deltatt i helga. Alle har bidratt til at alle fikk maks utbytte av denne helga. Vi gleder oss til videre samarbeide.

Hilsen styret i region Oppland.