Rogalandsstyret

Joda, gjengen ble lagt merke til, på en svært positiv måte. Odd Westersjø gikk ut av landsstyret, mens Henry Tendenes er valgt inn som nytt styremedlem. Ole Geir Skjæveland er nytt medlem i valgkomiteen.

Styret var representert med Solfrid Wannberg, Tove Vaksdal, Anne Gro Hamre og Therese Anita Holmen som observatører. I tillegg var Liv Todnem en av møtets inviterte gjester, siden hun er æresmedlem i Det norske hageselskap.

3 rustne menn