Tor Frostestad er leder for sør-vest avdeling av Den norske Rhododendronforeningen og sitte også i landsstyret sammen med bl.a. Jakob Roaldkvam. Han forteller at de har som mål øke kunnskapen og få oversikt over magnoliadyrking i Norge og skal innlemme både magnolia og kamelia i foreningens arbeid. For å klare dette har de opprettet flere arbeidsgrupper rundt om i landet.

Magnolia

I Rogaland er det Jakob Roaldkvam og Tor Frostestad som i første omgang prøver å få kartlagt magnolier i hagene rundt i Rogaland. Når de nå henvender seg til Hageselskapet Rogaland, håper de å nå ut til så mange som mulig med anmodning om å få identifisert plantene. Alt er i utgangspunktet av interesse.

Når de kommer så langt at de har fått identifisert plantene, vil de ta kontakt med hageeiere for en registrering av opplysninger (alder, størrelse, dyrkingsforhold etc.) for den enkelte plante samt foto.

Tor Frostestad sier at prosjektets formål er simpelthen å øke kunnskapen om og inspirere hageeiere til å vurdere å prøve denne flotte surjordsplanten i sin egen hage. Hvordan materialet skal utgis, har de så langt ikke tatt stilling til, men håper uansett at produktet blir bra og godt tatt imot av alle med interesse for disse flotte plantene.

Magnolia

-Vårt håp er at også hagelagene kan si noe om dette prosjektet på sine møter, slik at flest mulig får kjennskap til prosjektet, sier Tor Frostestad. I nordfylket og Ryfylke er som nevnt Jakob Roaldkvam kontaktperson, og opplysninger kan sendes direkte til han på mail jakob.roalkvam@gmail.com. I fylket for øvrig er det fint om informasjon sendes til Tor Frostestad på mail frostestadtor@gmail.com

Hageselskapet Rogaland bringer anmodningen ut til hagelagene og alle som føler at de kan bidra i dette prosjektet.