Bakgrunnen for samlingen var et ønske om å utveksle erfaringer mellom regionene og gi hverandre påfyll til den daglige driften av de regionale hageselskapene. Disse tre regionene er også sammen i Hageselskapets faddergruppe der styreleder i Det norske hageselskap, (Dnh), Henry Tendenes, er deres kontaktperson inn til styret.

Samlingen startet med en kort informasjon om aktuelle styresaker fra landsstyret ved styreleder Henry Tendenes og styremedlem Tonje Elisabeth Bargård. Det tema som skapte mest engasjement og positive tilbakemeldinger var informasjonen om at styret var innstilte på å vise mer igjen på Hagemessen på Lillestrøm i april 2024. Det var flere som allerede nå signaliserte ønsket om å bidra i dugnadsarbeidet som det vil medføre.

Programmet ellers var satt sammen av innspill fra de respektive regionene og innledninger i flere tema fra de samme.  Det var om hva forventer regionene av sentralstyret og administrasjonen og hvordan regionene kan bidra til å utvikle Hageselskapet. Like viktig var det også hva regionene skal være for lokallagene og hva hagelagene forventer og ønsker av regionene.

Et annet engasjerende tema var hvordan Hageselskapet sine forskjellige organisasjonsledd kan påvirke offentlige planer og politiske vedtak i fylker og kommuner. Viktigheten av dette er godt forankret i Hageselskapets strategiske plan i de neste fire årene. 

I en samling som dette er også gode diskusjoner om hvordan styrene skal arbeide med bakgrunn i både vedtekter og generelt lovverk. Organisasjonslære, rett og slett. Også her var det gode innlegg og gode diskusjoner. 

En bolk innom Studieforbundet natur og miljø ved studieforbundets styreleder i Rogaland, Olav Balle ble det også tid til. Han oppfordret regionstyrene til å bli mer aktive her, og viste til eksempler på kurs og studieringer som regionene og hagelagene kan nytte seg av. Han var godt fornøyd med at helgens samling var en del av et organisasjonskurs.

Det store ønsket som alle regionene framførte var opplæring i bruk av Hageselskapets nettsider, og også en mer brukervennlig utgave av disse. Det siste er kanskje ikke så lett over natten å få til, men opplæring vil være mulig.

Det største ønsket etter samlingen var kanskje at samlinger som dette måtte bli minst årlige.

Styrene samlet ved bordet

Deltakere på samlingen var fra Agder, Torunn Glomsaker, Gudrun Salvesen, Rigmor Flaat, Audun Hannemyr, Katrine  Lindstrøm og Randi Grønsund.

Fra Hordaland, Sølvi Løberg, Elisabeth Heggland Urø, Marianne Sørensen Tøsdal, Lindbjørg Fagerås Hope og Tonje Elisabeth Bargård.

Fra Rogaland, Ole Geir Skjæveland, Liv Todnem, Anne Gro Hamre, Tove Vaksdal, Solfrid Wannberg, Therese Anita Holmen og Henry Tendenes