Alle de 18 regionavdelingene er representert. 
Rogaland er representert av Ole Geir Skjæveland og Henry Tendenes som delegater. Liv Todnem stiller som æresmedlem, og Tove Vaksdal, Solfrid Wannberg, Therese Holmen og Anne Gro Hamre stiller som observatører.