Rundt 20 møtte opp og hørte Øystein Folden fortelle om ulike insekter og småkryp vi kan møte i hage og nabolag, og hvordan vi best kan legge til rette for et mangfoldig insekt og dyreliv. Vi vet jo nå at insektbestanden er i sterk nedgang. For noen kan det høres ut som godt nytt- siden vi gjerne vil ha plantene våre i fred! Men når samspillet og det biologiske mangfoldet kommer i ubalanse mister vi viktige hjelpere i hagen, og tjenestene vi tar for gitt at naturen bidrar med forsvinner.

Øystein Folden la vekt på særlig to ting vi kan gjøre. Legge til rette for insekter gjennom å la områder i hagen være i fred, og å invitere inn ville planter i hagen. Lokale arter er tilpasset insekt og dyrelivet vårt og sørger for at insekter og fugler har tilgang til næring.

Å la områder være naturlige og ikke rydde vekk og fjerne greiner, kvister og planterester gir bolig og beskyttelse på bedre måter enn å lage insekthotell.

Konklusjonen er at dersom vi lener oss litt tilbake, tillater at naturen gjør det den er best til og kanskje også lar hagen ha noen rotete hjørner vil insektene gjerne komme til oss. Gaven vi får tilbake for å slappe litt mer av er muligheten til å observere og forundres over alle de små og store insekter, fugler og dyr som omgir oss.

En fin beskjed å få nå når de fleste hage eiere er i gang med å klargjøre hagene for vinteren!: Ta det med ro og la naturen jobbe!